Ο οίκος Chanel χρησιμοποιεί βερνίκια για να δημιουργήσει πίνακες με έμπνευση διάσημους ζωγράφους