Ένα fashion brand που στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Το 2015, η TOMS δημιούργησε ένα πλάνο προσφοράς σε συνεργασία με τον νέο Giving Partner «Μαζί για το Παιδί» για να διανέμει 25.000 ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά που το έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Το 2016, θα συνεχίσει το Giving στην Ελλάδα έτσι ώστε να βοηθήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

toms greece

Δείτε το video της ενέργειας: