Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µας: Οι 10 εντολές του κραγιόν