Η νέα τάση της εποχής θέλει να μην ξυρίζετε τις τρίχες στις μασχάλες σας