Οι τάσεις ομορφιάς στα MTV Video Music Awards 2013