Δύο αλογοουρές, σε δύο λεπτά, με δύο προϊόντα; Γίνεται