Τι θα φοράμε στο μέλλον σύμφωνα με κλασικές ταινίες του κινηματογράφου;