ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επικοινωνήσετε με το InStyle.gr:

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το editorial τμήμα:

contact@instyle.gr

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το social media τμήμα:

social@instyle.gr

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα:

support@instyle.gr